Diensten


Waardering van uw eigendom

Wanneer u overweegt om uw eigendom te verkopen is de eerste stap een marktconforme prijsbepaling. Onze expertise stelt ons in staat om, in nauw overleg met de eigenaar, een correcte prijs te bepalen die de kans op een succesvolle verkoop maximaliseert. Op Uw aanvraag komen wij langs om vrijblijvend en gratis de waarde te bepalen van Uw pand.


Samenstelling van een dossier

Wanneer u een opdracht aan Compass Vastgoed toevertrouwt, wordt er onmiddellijk gestart met de opmaak van een dossier. Wij werken hierbij nauw samen met de notaris die u heeft aangesteld. Bodemattesten worden aangevraagd, informatie wordt opgevraagd bij het kadaster, enz..


Presentatie van uw pand

Elk eigendom dat aan ons wordt toevertrouwd wordt op een aantrekkelijke en professionele manier in beeld gebracht. Het oog wil ook wat, en een goede eerste indruk is van groot belang voor het wekken van interesse bij potentiële kopers.


Kleurenfolder van uw eigendom

Wij overlopen met elke kandidaat-koper de opgestelde folder. Hierin vindt U een uitgebreide voorstelling van Uw pand, aangevuld met kleurenfoto’s


Duidelijke contracten

Als vastgoedmakelaar werken wij volgens de nieuwe deontologische code, dus geen onduidelijke clausules.


Persoonlijke begeleiding

Wij staan U bij tot het verlijden van de akte.


Publiciteit

Diverse kanalen, zowel regionaal als nationaal worden ingezet om uw pand in de kijker te zetten.


Geen verkoop = geen kosten

Onze grootste troef is onze kosteloze inzet voor de verkoper of verhuurder. Belangrijk detail, indien wij onze taak niet zouden volbrengen, betaalt u als eigenaar geen cent!