VAN HARTE WELKOM BIJ COMPASS VASTGOED


We zijn een jong vastgoedkantoor die graag uw kompas is bij het verkopen en/of aankopen van uw vastgoed. Dit op een persoonlijk niveau waarbij alles uitgebreid besproken wordt met de betrokken partijen. We stellen samen het administratief dossier op en vragen alle nodige wettelijke attesten aan waarna we opzoek gaan naar een geschikte kandidaat koper. We begeleiden de bezoeken in de eigendom en staan u bij met de onderhandelingen tijdens het verkoopproces. Compass vastgoed stelt de verkoopovereenkomst op waarna het dossier volledig wordt overgemaakt naar een notaris van uw keuze.

Wat zijn de belangrijkste troeven van Compass Vastgoed?


No sale

No sale

Geen verkoop = geen kosten!

Gemotiveerd

Gemotiveerd

Jong en gedreven persoon!

Afspraak/bezoek

Afspraak/bezoek

Afspraak en bezoeken ook mogelijk in het weekend!

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 513.354 (Erkend in België) - Van Compernolle Anthony BIV 513.354
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

Verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling: NV AXA Belgium, polis 730.390.160